Documentatie


Levernota's (ontvangsten) ophalen

Voor het ophalen van levernota's (ontvangsten) gebruikt u GetDelivery. Onderstaand een voorbeeld van dit bericht.
In geval van bemiddeling moet het element "AgentParty" gebruikt worden, met het GLN van de betreffende bemiddelaar. Dit is alleen mogelijk als de bemiddelaar via het integratie-menu ingesteld is voor de gebruiker.

U kunt berichten ophalen op basis van MutationDateTime (om meerdere berichten op te halen) of specifieke berichten ophalen op basis van de referentie van het document (via ReferencedDocument).

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:ebl:edibulb:xml:data:draft:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:2" xmlns:ns2="http://www.edibulb.nl/XML/Delivery:2" xmlns:ns3="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:GetDeliveryRequest>
      <ns2:Header>
        <ns1:UserName>username</ns1:UserName>
        <ns1:Password>password</ns1:Password>
        <ns1:MessageID schemeName="ON" schemeDataURI="8719604190162">8719604190155</ns1:MessageID>
        <ns1:MessageDateTime format="304">20200715171605+02:00</ns1:MessageDateTime>
      </ns2:Header>
      <ns2:Body>
        <ns2:AgentParty> <!--Alleen bij bemiddeling -->
          <ns1:PrimaryID schemeID="251" schemeName="ON" schemeAgencyName="EBC">8719604190179</ns1:PrimaryID>
        </ns2:AgentParty>
        <ns2:GetDeliveryDetails>
          <ns1:MutationDateTime format="304">20200714213206+02:00</ns1:MutationDateTime><!-- Ophalen op basis van mutatiedatum+tijd -->
          <ns1:ReferencedDocument> <!-- Ophalen op basis van document -->
            <ns3:IssuerAssignedID schemeName="AAK" schemeDataURI="" schemeURI="LEV20">202200638</ns3:IssuerAssignedID> <!-- Gebruik GLN van de bemiddelaar of van de koper in schemeDataURI -->
          </ns1:ReferencedDocument>
          <ns1:BuyerParty>
            <ns3:PrimaryID schemeID="251" schemeName="ON" schemeAgencyName="EBC">8719604190162</ns3:PrimaryID>
          </ns1:BuyerParty>
        </ns2:GetDeliveryDetails>
      </ns2:Body>
    </ns2:GetDeliveryRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>