Documentatie


Levernota versturen

Om een levernota te versturen gebruikt u PutDelivery. Onderstaand een voorbeeld van dit bericht.
In geval van bemiddeling moet het element "AgentParty" gebruikt worden, met het GLN van de betreffende bemiddelaar. Dit is alleen mogelijk als de bemiddelaar via het integratie-menu ingesteld is voor de gebruiker.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ebram="urn:ebl:edibulb:xml:data:draft:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:2" xmlns:ebdel="http://www.edibulb.nl/XML/Delivery:2" xmlns:ram="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3">
  <SOAP-ENV:Header/>
  <SOAP-ENV:Body>
    <ebdel:PutDeliveryRequest>
      <ebdel:Header>
        <ns1:UserName>username</ns1:UserName>
        <ns1:Password>password</ns1:Password>
        <ns1:MessageID schemeName="ON" schemeDataURI="8719604190155">8719604190162</ns1:MessageID>
        <ns1:MessageDateTime format="304">20200715171605+02:00</ns1:MessageDateTime>
      </ebdel:Header>
      <ebdel:Body>
        <ebdel:AgentParty> <!-- Alleen bij bemiddeling -->
          <ebram:PrimaryID schemeID="251" schemeName="ON" schemeAgencyName="EBC">8719604190179</ebram:PrimaryID>
        </ebdel:AgentParty>
        <ebdel:Delivery>
          <ebdel:DeliveryID schemeName="AAK" schemeDataURI="8719604190162" schemeURI="LEV20">D202012345</ebdel:DeliveryID>
          <ebdel:DeliveryDateTime format="304">20200225171631+02:00</ebdel:DeliveryDateTime>
          <ebdel:DocumentStatus>9</ebdel:DocumentStatus> <!-- Status 3, 5 of 9. 3 = verwijderd, 5 = update, 9 = nieuw -->
          <ebdel:DocumentType>351</ebdel:DocumentType>
          <ebdel:ReferencedDocument>
            <ram:IssuerAssignedID schemeName="ON" schemeDataURI="8719604190155" schemeURI="ORD30">202012345</ram:IssuerAssignedID>
          </ebdel:ReferencedDocument>
          <ebdel:ReferencedDocument>
            <ram:IssuerAssignedID schemeName="POR" schemeDataURI="8719604190155" schemeURI="ORB30">202012345</ram:IssuerAssignedID>
          </ebdel:ReferencedDocument>
          <ebdel:SellerParty>
            <ram:PrimaryID schemeID="251" schemeName="ON" schemeAgencyName="EBC">8719604190162</ram:PrimaryID>
          </ebdel:SellerParty>
          <ebdel:BuyerParty>
            <ram:PrimaryID schemeID="251" schemeName="ON" schemeAgencyName="EBC">8719604190155</ram:PrimaryID>
          </ebdel:BuyerParty>
          <ebdel:DeliveryLine>
            <ebdel:DeliveryLineID schemeName="ON">1</ebdel:DeliveryLineID>
            <ebdel:MutationDateTime format="304">20180806171631+02:00</ebdel:MutationDateTime>
            <ebdel:DocumentStatus>9</ebdel:DocumentStatus> <!-- Status 3, 5 of 9. 3 = verwijderd, 5 = update, 9 = nieuw -->
            <ebdel:ReferencedDocument>
              <ram:IssuerAssignedID schemeName="ON" schemeDataURI="8719604190155" schemeURI="ORD30">202012345</ram:IssuerAssignedID>
              <ram:LineID>1</ram:LineID>
            </ebdel:ReferencedDocument>
            <ebdel:ReferencedDocument>
              <ram:IssuerAssignedID schemeName="AIR" schemeAgencyName="BKD" schemeDataURI="8719604190155" schemeURI="AIR">202012345</ram:IssuerAssignedID>
              <ram:LineID schemeName="ON">1</ram:LineID>
              <ram:TypeCode>856</ram:TypeCode>
            </ebdel:ReferencedDocument>
            <ebdel:FreeText/>
            <ebdel:SupplierParty>
              <ram:PrimaryID schemeID="251" schemeName="ON" schemeAgencyName="EBC">8719604190162</ram:PrimaryID>
              <ram:Name>Bloembollenbedrijf A</ram:Name>
            </ebdel:SupplierParty>
            <ebdel:Product>
              <ebram:IndustryAssignedID schemeID="201" schemeName="ON" schemeAgencyName="EBC">63501</ebram:IndustryAssignedID>
              <ebram:DescriptionText languageCode="NL">Tulipa (Darwinhybrid Grp) 'Van Eijk'</ebram:DescriptionText>
              <ebram:TypeCode>57</ebram:TypeCode>
              <ebram:ApplicableGoodsCharacteristics>
                <ebram:TypeCode listID="208" listAgencyName="EBC">E02</ebram:TypeCode>
                <ebram:ValueCode listID="209" listAgencyName="EBC">1</ebram:ValueCode>
              </ebram:ApplicableGoodsCharacteristics>
            </ebdel:Product>
            <ebdel:OrderedQuantity unitCode="11">200</ebdel:OrderedQuantity>
            <ebdel:DeliveryDetails>
              <ebdel:Characteristic>
                <ebram:TypeCode listID="208" listAgencyName="EBC">E12</ebram:TypeCode>
                <ebram:ValueCode listID="209" listAgencyName="EBC">1</ebram:ValueCode>
              </ebdel:Characteristic>
              <ebdel:DeliveryDate format="102">20200226</ebdel:DeliveryDate>
              <ebdel:Quantity unitCode="11">100</ebdel:Quantity>
              <ebdel:Packing>
			    <ebram:Package>
					<ebram:TypeCode listID="209" listAgencyName="EBC">6</ebram:TypeCode>
					<ebram:Quantity>2</ebram:Quantity>
				</ebram:Package>
				<ebram:PackageQuantity>50.000</ebram:PackageQuantity>
				<ebram:PackagePrice>
					<ebram:ChargeAmount currencyCode="EUR">0.00</ebram:ChargeAmount>
				</ebram:PackagePrice>
				<ebram:PackingLoadCode>5</ebram:PackingLoadCode>
			  </ebdel:Packing>
            </ebdel:DeliveryDetails>
          </ebdel:DeliveryLine>
          <ebdel:DeliveryDocument>
            <ebram:NameText>LEVERING</ebram:NameText>
            <ebram:AttachedBinaryFile>
              <ebram:FileName>Delivery_202012345.pdf</ebram:FileName>
              <ebram:IncludedBinaryObject mimeCode="application/pdf" encodingCode="7">ZW1wdHk=</ebram:IncludedBinaryObject>
            </ebram:AttachedBinaryFile>
          </ebdel:DeliveryDocument>
        </ebdel:Delivery>
      </ebdel:Body>
    </ebdel:PutDeliveryRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>