Documentatie


Inkooporder versturen

Voor het versturen van inkooporders gebruikt u het PutOrder-bericht. Het GLN in OrderID.schemeDataURI bepaalt of het een verkooporder of inkooporder is. Onderstaand een voorbeeld van het bericht:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="urn:ebl:edibulb:xml:data:draft:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:2" xmlns:ns2="http://www.edibulb.nl/XML/Order:2" xmlns:ns3="urn:un:unece:uncefact:data:standard:ReusableAggregateBusinessInformationEntity:3">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns2:PutOrderRequest>
      <ns2:Header>
        <ns1:UserName>username</ns1:UserName>
        <ns1:Password>password</ns1:Password>
        <ns1:MessageID schemeName="ON" schemeDataURI="8719604190155">8719604190162</ns1:MessageID>
        <ns1:MessageDateTime format="304">20200715171605+02:00</ns1:MessageDateTime>
      </ns2:Header>
      <ns2:Body>
        <ns2:Order>
          <ns2:OrderID schemeName="POR" schemeDataURI="8719604190155" schemeURI="ORB30">260620213</ns2:OrderID>
          <ns2:OrderDateTime format="304">20210625000000+01:00</ns2:OrderDateTime>
          <ns2:MutationDateTime format="304">20210625000000+01:00</ns2:MutationDateTime>
          <ns2:DocumentStatus>9</ns2:DocumentStatus> <!-- Status 3, 5 of 9. 3 = verwijderd, 5 = update, 9 = nieuw -->
          <ns2:DocumentType>231</ns2:DocumentType>
          <ns2:SupplierParty>
            <ns3:PrimaryID schemeAgencyName="EBC" schemeID="251">8719604190155</ns3:PrimaryID>
          </ns2:SupplierParty>
          <ns2:SellerParty>
            <ns3:PrimaryID schemeAgencyName="EBC" schemeID="251">8719604190155</ns3:PrimaryID>
          </ns2:SellerParty>
          <ns2:BuyerParty>
            <ns3:PrimaryID schemeAgencyName="EBC" schemeID="251">8719604190162</ns3:PrimaryID>
          </ns2:BuyerParty>
          <ns2:TradingTerms/>
          <ns2:OrderLine>
            <ns2:OrderLineID>1</ns2:OrderLineID>
            <ns2:MutationDateTime format="304">20210625000000+01:00</ns2:MutationDateTime>
            <ns2:DocumentStatus>9</ns2:DocumentStatus> <!-- Status 3, 5 of 9. 3 = verwijderd, 5 = update, 9 = nieuw -->
            <ns2:Product>
              <ns1:IndustryAssignedID schemeAgencyName="EBC" schemeID="201">66061</ns1:IndustryAssignedID>
              <ns1:DescriptionText languageCode="NL">VAN EIJK</ns1:DescriptionText>
              <ns1:TypeCode>57</ns1:TypeCode>
              <ns1:ApplicableGoodsCharacteristics>
                <ns1:TypeCode listID="208" listAgencyName="EBC">E03</ns1:TypeCode>
                <ns1:DescriptionText languageCode="NL">Condities</ns1:DescriptionText>
                <ns1:ValueCode listID="209" listAgencyName="EBC">1</ns1:ValueCode>
              </ns1:ApplicableGoodsCharacteristics>
              <ns1:ApplicableGoodsCharacteristics>
                <ns1:TypeCode listID="208" listAgencyName="EBC">E03</ns1:TypeCode>
                <ns1:DescriptionText languageCode="NL">Condities</ns1:DescriptionText>
                <ns1:ValueCode listID="209" listAgencyName="EBC">14</ns1:ValueCode>
              </ns1:ApplicableGoodsCharacteristics>
              <ns1:ApplicableGoodsCharacteristics>
                <ns1:TypeCode listID="208" listAgencyName="EBC">E03</ns1:TypeCode>
                <ns1:DescriptionText languageCode="NL">Condities</ns1:DescriptionText>
                <ns1:ValueCode listID="209" listAgencyName="EBC">18</ns1:ValueCode>
              </ns1:ApplicableGoodsCharacteristics>
              <ns1:ApplicableGoodsCharacteristics>
                <ns1:TypeCode listID="208" listAgencyName="EBC">E03</ns1:TypeCode>
                <ns1:DescriptionText languageCode="NL">Condities</ns1:DescriptionText>
                <ns1:ValueCode listID="209" listAgencyName="EBC">19</ns1:ValueCode>
              </ns1:ApplicableGoodsCharacteristics>
              <ns1:ApplicableGoodsCharacteristics format="102">
                <ns1:TypeCode listID="208" listAgencyName="EBC">E10</ns1:TypeCode>
                <ns1:DescriptionText languageCode="NL">Oogstjaar</ns1:DescriptionText>
                <ns1:ValueCode listID="209" listAgencyName="EBC">TXT</ns1:ValueCode>
                <ns1:ValueText languageCode="NL">2021</ns1:ValueText>
              </ns1:ApplicableGoodsCharacteristics>
            </ns2:Product>
            <ns2:Quantity unitCode="11">100000</ns2:Quantity>
            <ns2:Price>
              <ns1:ChargeAmount currencyCode="EUR">60</ns1:ChargeAmount>
              <ns1:BasisQuantity unitCode="18">1</ns1:BasisQuantity>
            </ns2:Price>
            <ns2:PaymentTerms/>
            <ns2:DeliveryTerms>
              <ns2:DeliveryDate format="102">20210626</ns2:DeliveryDate>
              <ns2:Packing>
                <ns1:Package>
                  <ns1:TypeCode listAgencyName="EBC" listID="209">7</ns1:TypeCode>
                  <ns1:Quantity>1</ns1:Quantity>
                </ns1:Package>
                <ns1:PackageQuantity>500</ns1:PackageQuantity>
              </ns2:Packing>
              <ns2:DeliveryLocation>
                <ns2:NameText>Locatienaam</ns2:NameText>
                <ns2:DescriptionText/>
                <ns2:PostalAddress>
                  <ns2:PostcodeCode>1234 AB</ns2:PostcodeCode>
                  <ns2:StreetName>Straat 1A</ns2:StreetName>
                  <ns2:CityName>Plaats</ns2:CityName>
                  <ns2:CountryID>NL</ns2:CountryID>
                </ns2:PostalAddress>
              </ns2:DeliveryLocation>
            </ns2:DeliveryTerms>
          </ns2:OrderLine>
          <ns2:OrderDocument>
            <ns2:NameText>ORDER</ns2:NameText>
            <ns2:AttachedBinaryFile>
              <ns2:FileName>TESTORDER26062021.pdf</ns2:FileName>
              <ns2:IncludedBinaryObject encodingCode="7" mimeCode="application/pdf">==</ns2:IncludedBinaryObject>
            </ns2:AttachedBinaryFile>
          </ns2:OrderDocument>
        </ns2:Order>
      </ns2:Body>
    </ns2:PutOrderRequest>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>